Świadczymy usługi prawne

Naszym Klientom oferujemy pomoc z różnych dziedzin prawa

pic

Czym się zajmujemy

Biuro Usług Prawnych BILL-LEX Zbigniew Kalis formalnie działa od 01.04.2005 r. Doświadczenie w pisaniu pism prawno - procesowych od 1995 r.

Prawo Rodzinne

 • • rozwody – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • • separacja
 • • unieważnienie małżeństwa
 • • podział majątku wspólnego małżonków
 • • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
 • • umowy majątkowe małżeńskie
 • • zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka
 • • alimenty – zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi
 • • uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami

 • • przyznanie, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • • opieka i kuratela
 • • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • • zarząd majątkiem dziecka
 • • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 • • adopcja dziecka
 • • ustanowienie opiekuna

Prawo Cywilne

 • • umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane
 • • kontrakty handlowe
 • • porozumienia, ugody, listy intencyjne
 • • ogólne warunki umów

W szczególności Biuro oferuje świadczenie usług w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług
 • • współpracy i umów ramowych
 • • cesji wierzytelności lub długu
 • • darowizny
 • • użyczenia
 • • dzierżawy i najmu
 • • pożyczki
 • • renty i dożywocia
 • • ugody

Prawo Spadkowe

 • • sporządzenie testamentów w różnych wariantach wykonawczych
 • • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • • wnioski o zabezpieczenie spadku
 • • wnioskowanie o obalenie testamentu
 • • stwierdzenie niegodności dziedziczenia
 • • wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku

Biuro Usług Prawnych BILL-LEX Zbigniew Kalis od początku działa pod szczególnym hasłem, które w specyficzny sposób daje właściwy merytoryczny i marketingowy obraz Biura:

"Masz prawo się bawić ... problemy zostaw mi"

Happy

Zbigniew Kalis

prawnik

Godziny otwarcia:

codziennie od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00
zaś w pozostałe godziny w dni powszednie tygodnia oraz w soboty po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z prawnikiem

 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • prawo cywilne
 • AdresNamysłów, ul. Reymonta 72

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne w naszym Biurze Usług Prawnych BILL-LEX Zbigniew Kalis w Namysłowie ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie, a jego wysokość przede wszystkim zależy od rodzaju sprawy, nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu realizacji usługi.

Dla stałych klientów oraz zamawiających większą ilość usług prawnych stosujemy określone zniżki w rozliczeniu za usługę prawną.

Pogotowie prawne dla stałych klientów

telefonicznie, całodobowo i realizacja usług prawnych realizowana w trybie priorytetowym

Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej

Kontakt

Jeśli masz pytania napisz do Nas lub zadzwoń 77 410 19 95